Patient- och sängkläder

 

 

Renhet ökar välbefinnande.

På patientkläder i sjukhus och inom hälso- och sjukvården ställs många slags krav, de bör vara lätta att klä på och av, passa människor i olika storlekar och lämpa sig för höga tvättemperaturer och tåla slitage. När det är som bäst, medför patient- och sängkläderna trivsel i sin användningsmiljö och främjar återhämtningen.

Textiler som används i sjukhus och andra enheter inom hälso- och sjukvården hör till vår specialkompetens. Med hjälp av expertisen som vår långa erfarenhet har medfört kan vi planera en helhet som reagerar på våra kunders behov, både för textilernas och servicens del. Vi hyr ut och vårdar patient- och sängkläder både för behov inom den offentliga och privata sektorn.

Vad innehåller tjänsten för patient- och sängkläder?

Vår omfattande tjänst för patient- och sängkläder innehåller ett skräddarsytt produkturval, anskaffning av textiler, förberedelser inför ibruktagning och märkning, en elektronisk beställningsprocess, högklassiga tvätt- och textilvårdtjänster, logistik samt sakenlig återvinning av textiler som tas ur bruk. För beställaren är tjänsten för patient- och sängkläder ett kostnadseffektivt och hållbart val.

Certifierad tvättjänst

God hygien är en hederssak för oss och vi tryggar den mikrobiologiska renheten av våra textiler som vi hyr ut med hjälp av vårt hygienprogram och ett omfattande egenkontrollsystem. Vår verksamhet uppfyller kraven för certifikatet SFS-EN 14065:2016 och vi har blivit beviljade ett certifikat för mikrobiologiskt renhetskontrollsystem.

Hygieniska patient- och sängkläder

Vi levererar textilerna till sjukhus
och andra enheter inom hälso- och sjukvården.

Fråga mer