Kvalitet och miljö

Vi erbjuder den renaste servicen i Finland

Vi vill att den finska naturen med sina skogar och vattendrag ska hållas rena även för kommande generationer. Vi strävar kontinuerligt efter att minska miljöpåverkan av vår verksamhet bland annat genom att investera i tvätteriets anläggningar och utveckla processerna.

Definieringen av miljöaspekterna baserar sig på ISO 14001:2015 standardens krav och deras tillämpningsanvisningar. Faktorer som medför en betydande miljöpåverkan för tvätteriet är till exempel energi- och vattenförbrukning, avfallshantering, anskaffning av textiler och hantering av textiler som tas ur bruk samt logistik.

Vi minskar vår verksamhets miljöpåverkan.

Vi söker kontinuerligt efter nya sätt att minska vår verksamhets miljöpåverkan utan att spara på kvaliteten eller hygiennivån i tvättprocessen. I samband med tvätteriets utvidgning, som blev färdig 2019, förnyade vi maskinerna och den övriga teknologin med miljöaspekter i beaktan.

Värmeenergin och processångan som våra tvättmaskiner använder har redan sedan år 2012 producerats med flytgas i stället för med tjockolja. Flytgas brinner rent och de koldioxid- och aerosolutsläpp som uppkommer är betydligt mindre än med olja.

Solpanelerna som har installerats på tvätteriets tak producerar cirka 10 procent av elenergin som vi förbrukar.

Effektiveringen av tvättprocessen och vattenåtervinningen har förminskat vatten- och energiförbrukningen. Tvätt i låg temperatur sparar energi och det har en betydande inverkan på minskningen av textilernas förslitning under tvättprocessen. Därtill rengörs tvätteriets tvättvatten i Finlands mest moderna vattenrengöringsverk i S:t Michel, vilket förhindrar att mikroplast som lossnar från textilerna och spår av tvättmedel hamnar i vattendragen.

Vi känner textilerna

Vi föredrar material som är hållbara och lätta att vårda i vårt urval av textiler som vi hyr ut. Vi vårdar textilerna så bra som möjligt under hela deras livscykel – vi tvättar, reparerar och märker.

Vi undersöker också nya material och utvecklar textilhanteringen. Till exempel finns vår nya kollektion av patientkläder i mikrofiber i fyra storlekar istället för sex (som tidigare), vilket förenklar tvättprocessen, medför besparingar i transportkostnader samt underlättar lagringen.

Vi arbetar hårt för den cirkulära ekonomin

Sjukhus- och hotelltextiler samt arbetskläder tvättas ofta, vilket leder till att de slits snabbt och de tas också ur bruk tusentals kilo per år. Vi samarbetar med Rester Oy, som har specialiserat sig på återvinning av textiler och en stor del av våra textiler som tagits ur bruk blir till råvaror för industrin istället för att hamna i blandat avfall.

Till exempel år 2022 förde vi till återvinning allt som allt 13 474 kg textilavfall. När de återvunna materialen ersätter nyfiber, sparas till exempel vatten – för vår del möjliggjorde vi en besparing på rentav 7 miljoner vattenkubik genom återvinning.

Kvalitet är en hederssak för oss

Vi strävar alltid till ett förstklassigt resultat i all vår verksamhet och vi övervakar vår tvättprocess genom regelbundna mätningar. Vårt egenkontrollsystem säkerställer en hygienisk produktionsprocess och garanterar en ren och trygg arbetsmiljö för vår personal.

Tvätteriets ledningssystem har utvärderats senast år 2021 och har konstaterats uppfylla kraven för standarden ISO 14001:2016. Den mikrobiologiska renheten och kontrollsystemet för kvalitetssäkring har också utvärderats senast år 2021 och konstaterats uppfylla kraven för standarden SFS-EN 14065:2016.