Arbetskläder

Vi klär din viktigaste resurs – dina anställda.

Sakenliga, rena arbetskläder i rätt storlek gläder den anställda men de ökar också effektiviteten i arbetet och säkerheten samt stärker arbetsgivarens image både i de anställdas, kundernas och andra intressentgruppers ögon.


Varför hyra arbetskläder av oss?

Mikkelin Pesula är det rätta alternativet då du letar efter en sakkunnig partner för att välja ut arbetskläder för ditt företag och som kan vårda dem. Vi levererar arbetskläder som bäst lämpar sig för sitt ändamål till hälso- och sjukvården, handeln och industrin och vi håller dem även i skick – vi märker, tvättar, vårdar, reparerar och returnerar dem till användning.

Med hjälp av vår tjänst för arbetskläder sparar du både på ditt företags och dina anställdas tid och besvär. Dessutom är vår industriella tvättprocess mer ekologisk än den tvätt som sker i hemmet. Tack vare vår tjänst har dina anställda alltid rena och hela kläder och de behöver inte tänka på arbetskläder.

Arbetskläder till handeln, hälso- och sjukvården och industrin

Vår tjänst för arbetskläder är ett totalekonomiskt och bekymmerslöst val!

Fråga mer