Vi är Mikkelin Pesula

Den renaste servicen i Finland

Trots namnet betjänar vi våra tvättjänstkunder i femton landskap. Renhet är en hederssak för oss och vi är stolta över vår yrkeskompetens vad gäller omsorg för textiler.

Nästan 60 år av rengöring med stort hjärta

Tanken att starta centraltvätteriet i S:t Michel föddes i början av 1960-talet i medicinalstyrelsen då tvätteriverksamheten i S:t Michels länssjukhus blev hotad på grund av att den dåvarande tvätteribyggnaden revs.

Från inspiration till handling – instanserna som var intresserade av centraltvätteriprojektet kallades till förhandlingsbordet och man tillsatte en kommission som skulle förbereda projektet. Ett möte för att starta ett nytt företag hölls i april 1962, entreprenadavtalen undertecknades i november 1964 och den första testomgången byke tvättades i oktober 1965. Som en kuriositet kan nämnas att tvätteriet var en investering på cirka två miljoner mark inklusive tomtar, byggnader, maskiner och utrustning. I dagens läge skulle det motsvara cirka 50 miljoner euro.

De första åren hade tvätteriet utöver direktören tre anställda med månadslön: en maskinmästare, en fastighetsmaskinist-chaufför och en vaktmästare-städare.

Mikkelin Pesula idag

Idag är vi över 85 stycken som jobbar på tvätteriet och vår omsättning är ca. 10 miljoner euro. Under årens lopp har vår verksamhet utvidgats från sjuhustextiler till arbetskläder, städtextiler och textiler för hotell- och restaurangbranschen. I alla fall är vår huvuduppgift ännu att på ett mångsidigt sätt sköta renheten för textiler och vi gör det alltid med stor yrkeskompetens, omsorgsfullt och med ett stort hjärta.

Utvidgningen av våra lokaler som ligger på Pesulakatu i S:t Michel, blev färdig år 2019 och nu har vi trivsamma och moderna lokaler på över 6000m2 till vårt förfogande. År 2023 investerade vi stort i nya anläggningar och maskiner.

Om oss

Verksamheten startade: 1965

Personalantal: Över 85

Verksamhetsområde: Vi är verksamma i femton landskap i Finland. Vårt huvudverksamhetsställe är i S:t Michel.

Vi tvättar dagligen ca 15 000–20 000 kilo olika textiler.

Till vår kundkrets hör stora sjukhus, mindre hälsostationer och vårdenheter, hotell samt företag inom livsmedelsindustrin och andra industribranscher.


Vi är en del av Puhdaspalvelu-kedjan

Via vårt dotterbolag Puhdaspalvelu Fi Oy har vi möjligheten att erbjuda landsomfattande textilvårdstjänster som en lokal tjänst. Utöver Mikkelin Pesula hör fem andra tvätteriföretag från olika håll i Finland till Puhdaspalvelu-kedjan. Alla företag i kedjan har en stark yrkeskompetens och etablerad ställning i sitt eget verksamhetsområde och tiotals års erfarenhet som textilvårdare åt företag och samfund.

Med hjälp av vårt omfattande servicenätverk garanterar vi att våra kunder får högklassig och konkurrenskraftig service i hela landet. Läs mer www.puhdaspalvelu.fi. (på finska).

Hur kan vi stå till tjänst?

Våra omfattande textil- och tvättjänster är grundstenarna i vår verksamhet men vi erbjuder också städtjänster.

Läs mer