Laatu ja ympäristö

Tarjoamme Suomen puhtainta palvelua

Haluamme, että suomalainen luonto metsineen ja vesistöineen pysyy puhtaana vielä seuraavillekin sukupolville. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia muun muassa investoimalla niin pesulamme laitteiden kuin prosessiemme kehittämiseen.

Ympäristönäkökohtien määrittely perustuu standardin ISO 14001:2015 vaatimuksiin ja niiden soveltamisohjeisiin. Pesulatoiminnan merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi energian ja veden kulutus, jätehuolto, tekstiilien hankinta ja poistotekstiilin käsittely sekä logistiikka.

Pienennämme toimintamme ympäristövaikutuksia

Etsimme jatkuvasti keinoja toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseen kuitenkaan pesuprosessimme laadusta tai hygieniatasosta tinkimättä. Pesulamme vuonna 2019 valmistuneen laajennuksen yhteydessä uusimme myös koneita ja muuta teknologiaa ympäristönäkökohdat huomioiden.

Pesukoneidemme käyttämä lämpöenergia ja prosessihöyry on jo vuodesta 2012 alkaen tuotettu nestekaasulla raskasöljyn sijaan. Nestekaasu palaa puhtaasti ja siitä syntyvät hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat merkittävästi öljyä pienemmät.

Pesulamme katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat noin 10 % käyttämästämme sähköenergiasta.

Pesuprosessin tehostaminen ja veden kierrätys ovat vähentäneet veden ja energian kulutusta. Matalalämpöpesu säästää energiaa ja sillä on myös merkittävä vaikutus tekstiilien kulumisen vähentämisessä pesuprosessin aikana. Lisäksi pesulamme pesuvedet puhdistetaan Suomen nykyaikaisimmassa vedenpuhdistamossa Mikkelissä, mikä estää tekstiileistä irtoavan mikromuovin ja pesuainejäämien kulkeutumisen vesistöön.

Tunnemme tekstiilit

Suosimme vuokrattavien tekstiiliemme valikoimissa kestäviä ja helposti huollettavia materiaaleja. Huolehdimme tekstiileistä mahdollisimman hyvin koko niiden elinkaaren ajan – pesemme, korjaamme, nimikoimme.

Tutkimme myös uusia materiaaleja ja kehitämme tekstiilien käsittelyä. Esimerkiksi uusi mikrokuituinen potilasvaatemallistomme on saatavilla neljässä koossa entisen kuuden sijaan, mikä yksinkertaistaa pesuprosessia, tuo kuljetussäästöjä ja helpottaa varastointia asiakkaidemme tiloissa.

Paiskimme töitä kiertotalouden eteen

Sairaala- ja hotellitekstiileitä sekä työvaatteita pestään usein, minkä vuoksi ne kuluvat nopeasti ja niitä poistuukin käytöstä tuhansia kiloja vuosittain. Toimimme yhteistyössä tekstiilien kierrätykseen erikoistuneen Rester Oy:n kanssa, ja valtaosa poistotekstiileistämme päätyy sekajätteen sijaan raaka-aineeksi teollisuuden tarpeisiin.

Esimerkiksi vuonna 2022 kierrätimme kaiken kaikkiaan 13 474 kg tekstiilijätettä. Kun kierrätetyt materiaalit korvaavat neitseellisiä kuituja, säästetään esimerkiksi vettä – omalta osaltamme mahdollistimme peräti 7 miljoonan vesikuution säästön kierrättämällä.

Laatu on meille kunnia-asia

Pyrimme aina ensiluokkaiseen lopputulokseen kaikessa toiminnassamme ja valvomme pesuprosessiamme säännöllisin mittauksin. Omavalvontajärjestelmämme turvaa hygieenisen tuotantoprosessin ja takaa siistin ja turvallisen työympäristön henkilökunnallemme.

Pesulamme johtamisjärjestelmä on arvioitu viimeksi vuonna 2021 ja todettu sen täyttävän standardin ISO 14001:2016 vaatimukset. Mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistuksen hallintajärjestelmä on sekin arvioitu edellisen kerran vuonna 2021 ja todettu sen täyttävän standardin SFS-EN 14065:2016 vaatimukset.